Coaching

Ludzie decydują się na coaching, kiedy pragną zmiany.

W największym uproszczeniu, coaching pomaga ludziom osiągać sukces szybciej i łatwiej niż mieliby to robić sami.

W coachingu pracujemy z ludźmi zdrowymi.

Zdrowie, jak pisze Aleksander Perski, to stan, w którym jest dostateczna ilość zasobów, aby dać sobie radę z obciążeniami, jakie niesie ze sobą życie (plus mała rezerwa na podskok). Coach, jeśli dostrzeże moment, kiedy trzeba powiedzieć klientowi, że problemy i cele, z którymi przyszedł są zarezerwowane dla innego specjalisty, np. psychoterapeuty, niezwłocznie o tym informuje klienta. Choaching jest formą rozmowy z klientem ujętej w sesję. Coaching trwa od kilku do kilkunastu sesji a spotkania klienta z coachem mogą odbywać się raz w tygodniu lub rzadziej. Klient w czasie przerwy w spotkaniach wykonuje zadania domowe, które zostały ustalone w trakcie coachingu i wdraża je do swojego życia. Coach i coaching działają zawsze w obszarze zasobów. Trzeba dokonać identyfikacji tego, co jest lub może być zasobem. Klient kończy spotkania z wiedzą, jak osiągnął sukces, jak ten sukces utrzymać i rozwinąć.

Coaching nakierowany jest na przyszłość, na realizację celów, potrzeb i pragnień, na zmiany, o których marzy klient. Każdy z nas odbiera świat inaczej i w różny sposób ocenia swoje zasoby. Czasem odczuwa potrzebę wprowadzania zmian, wpływania na sytuacje jakie się zdarzają, ale nie wie jak się do tego zabrać. Jeśli czujemy się pewni swoich możliwości, łatwiej snuć nam marzenia i przekuwać je w sukcesy.

Naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka.

Najpierw jestem psychologiem, potem coachem. Cechy, które w sobie pielęgnuję jako coach opisał Rogers: tolerancja, empatia, bezwarunkowa akceptacja. Coach stale pracuje nad własnym rozwojem osobistym. Pracę z klientem opieram na sprawdzonej wiedzy. W pracy coachingowej najważniejsze jest zrozumienie związku pomiędzy przyczyną i skutkiem. Motywuję klienta aby przyglądał się sobie i sprawom na wiele sposobów, dostrzegał nowe rozwiązania i doświadczał (wykonując indywidualne zadania domowe) jak się sprawdzają w realnym świecie. Wspólnie identyfikujemy przekonania, które kierują życiem klienta. Ludzie zachowują się zgodnie ze swoimi przekonaniami. Aby zmienić swoje zachowanie, człowiek musi dostrzec myśli, jakie nawykowo mu towarzyszą. Ważna jest też prawidłowa samoocena, która wpływa na poczucie własnej wartości.

Ludzie często przychodzą do coacha, bo chcą:

 • zwiększyć świadomość swoich reakcji i zachowań w różnych sytuacjach i zdarzeniach
 • poszerzyć wiedzę na temat relacji z ludźmi, z którymi spotykają się, pracują
 • zaplanować i zrealizować swoje cele
 • zrealizować własne pomysły i wykorzystać możliwości
 • zdrowiej żyć.

Kiedy warto umówić się na sesje?

Jeśli w Twoich związkach „coś” nie idzie, Twoje pasje gdzieś się podziały, masz kłopot z zarządzaniem swoim czasem, relacje z ludźmi zaczynają Cię męczyć, dbanie o zdrowie i kondycję jest na odległym planie a i z planowaniem jakoś nie wychodzi, czyli:

 • dostępne metody nie skutkują
 • chcesz coś zmienić i nie wiesz w jakim kierunku pójść
 • chcesz znaleźć nowe, efektywniejsze metody realizacji Twoich celów
 • nie wiesz, który cel masz realizować najpierw
 • piętrzą się codzienne trudności i rośnie frustracja
 • coś Cię hamuje i nie potrafisz dojść, co to jest

Zapraszam.

Ze swej strony deklaruję troskę o rozwój i dobro klienta, wiarę w jego możliwości i szacunek dla wyborów, jakich dokonuje. I pamiętajcie. Coach nie daje gotowych rozwiązań Waszych problemów. Czasami coach udziela rad, wyraża własne opinie lub sugestie. Coach i klient mają świadomość, że klient może zarówno przyjąć jak i odrzucić propozycje coacha, jako że to on sam ponosi odpowiedzialność za swoje czyny. Coach może dawać rady, choć są to raczej pomysły, które mają zainspirować klienta do poszukiwania własnych rozwiązań. Coach i klient wspólnie ustalają cel, format i oczekiwane wyniki ich pracy. Klient nie zrzuca odpowiedzialności za powyższe na coacha ani też coach nie decyduje się na podjęcie pełnej odpowiedzialności za efekty procesu. Coaching został stworzony w celu zapewnienia klientom możliwości powiększenia ich zdolności do osiągania wymarzonych rezultatów i budowania w nich pewności siebie, co do ich naturalnych umiejętności.

Sesje indywidualne

 • Terminy
  ustalane indywidualnie
 • Ilość sesji
  ustalana indywidualnie
 • Czas Sesji
  60 min
 • Koszt wizyty
  180zł

Sesje prowadzi

Zapisz się