Zespół

Magdalena Nowak


psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii i filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ukończyła Kurs Psychoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od 2007 r. jest certyfikowaną Specjalistką Psychoterapii Uzależnień (certyfikat PARPA nr 630). Obecnie w trakcie Studium Psychoterapii Humanistycznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie.

W latach 2005-2011 pracowała w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku na całodobowym oddziale leczenia uzależnienia. Posiada kilkuletnie doświadczenie współpracy w roli Konsultanta dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Obecnie pracuje w Przychodni Leczenia Uzależnienia.

Zajmuje się psychoterapią osób:

  • cierpiących na zaburzenia lękowe
  • depresyjne
  • uzależnionych

Swoją pracę w nurcie psychoterapii humanistycznej stale superwizuje u Piotra Fijewskiego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie.

"Moja praca z osobami uzależnionymi opiera się na wartościach będących podstawą terapii humanistycznej tj. akceptacji, zrozumieniu i autentyczności. Oznacza to, że konfrontacja będąca dotychczas podstawą w pomaganiu osobom uzależnionym jest tylko jednym z elementów procesu psychoterapeutycznego. W swojej pracy koncentruję się na zrozumieniu jakie znaczenie mają objawy uzależnienia w życiu konkretnego człowieka oraz nad tym jak skutecznie zabiegać nawrotom aktywnego nałogu.

Sytuację osoby uzależnionej rozumiem jako sytuację osoby w kryzysie egzystencjalnym, w którym oś cierpienia stanowią zranienia w obszarze poczucia godności, własnej wartości, celu i sensu życia.

Zapraszam na wspólną drogę ku uwolnieniu."