Małgorzata Sokołowska

Psychoterapeuta osób dorosłych

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Humanistyczno – Społecznego SWPS.  Ukończyła studia podyplomowe z Psychotraumatologii  na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz 4 – letnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Uzyskała dyplom pierwszego pierwszego stopnia terapii metodą EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Specjalizuje się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej pacjentów dorosłych z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, depresją, zaburzeniami odżywiania oraz przeżywających różnego rodzaju trudności i kryzysy.  Prowadzi również terapię traumy (stres potraumatyczny, PTSD, przemoc psychiczna i fizyczna, wypadki, katastrofy, śmierć bliskiej osoby). Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w indywidualnej pracy terapeutycznej oraz interwencji kryzysowej z osobami dorosłymi. Stale podnosi kwalifikacje zawodowe, a swoją praktykę poddaje superwizji licencjonowanych superwizorów PTTPB.

Psychoterapia to pewien proces polegający na współpracy terapeuty i pacjenta w szukaniu najbardziej optymalnych rozwiązań. Proces ten może stanowić okazję do rozwoju oraz lepszego poznania siebie.