Oferta

Pracownia Psychologii Praktycznej PEPE to zespół doświadczonych psychologów i psychoterapeutów, którzy w swojej pracy wykorzystują podejście humanistyczno-doświadczalne oraz psychodynamiczne, a także inne szkoły i metody psychoterapeutyczne, aby najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych pacjentów.

Stale dbamy o profesjonalizm naszej pracy, dlatego też uczestniczymy w kursach i konferencjach tematycznych oraz korzystamy z superwizji certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Nasze działania opieramy na zasadach Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

Konsultacja psychologiczna

Pierwsze spotkanie z psychologiem w formie konsultacji, które polega na przyjrzeniu się zgłaszanym przez pacjenta problemom i wspólnemu szukaniu możliwych rozwiązań

Psychoterapia krótkoterminowa

Forma terapii skoncentrowana na konkretnej sytuacji kryzysowej, takiej jak: utrata bliskiej osoby, nagła choroba, czy pilna konieczność podjęcia ważnej decyzji życiowej.

Psychoterapia długoterminowa

Terapia dająca możliwość głębszego poznania i zrozumienia siebie, swoich emocji, myśli i zachowań. Pozwala na dokonanie zmian w swoim życiu.

Psychoterapia par

Psychoterapia, w której partnerzy uczą się rozmawiać ze sobą, pozbywając się elementu walki na rzecz wzajemnego wsparcia i zrozumienia

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży rozpoczyna się od spotkania konsultacyjnego, na które zapraszamy obydwoje rodziców lub opiekunów, a jego celem jest głębsze zrozumienie sytuacji i dobranie najbardziej odpowiedniej formy pomocy.

Konsultacje wychowawcze

Głównym celem konsultacji jest omówienie z rodzicami doświadczanych trudności w relacji z dzieckiem i wspólne poszukiwanie rozwiązań

Trening relaksacyjny

Trening, podczas którego uczestnicy indywidualnie lub w małych grupach uczą się technik relaksacyjnych przydatnych w radzeniu sobie z nadmiernym napięciem i stresem.