Konsultacje wychowawcze

Rodziny dość dobrze radzą sobie z różnymi kłopotami, które pojawiają się wraz z rozwojem dziecka, ale bywa i tak, że mimo ogromnych starań i zaangażowania rodziców, problemy w relacji rodzic dziecko wydają się narastać i trudno znaleźć skuteczne rozwiązania.

Wówczas pomocne okazują się konsultacje ze specjalistą, który wykorzystując współczesną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną może pomóc rodzinie znaleźć właściwą drogę do wyjścia z impasu.

Konsultacje wychowawcze skierowane są do rodziców, którzy:

  • mają wątpliwości, co do tego jak postępować z dzieckiem i w jaki sposób rozumieć jego zachowanie,
  • są zaniepokojeni stanem emocjonalnych bądź zachowaniem dziecka,
  • mają problemy ze stawianiem granic i wyciąganiem konsekwencji,
  • nie radzą sobie z własnymi emocjami wobec dziecka,
  • chcą rozumieć potrzeby i emocje swoich dzieci,
  • chcą znaleźć „wspólny język” z dzieckiem,
  • chcą pomóc swojemu dziecku i możliwie najlepiej wspierać je w kryzysowej sytuacji, w której się znalazło, np. rozwód, choroba, trudności w szkole, trudności w relacjach z rówieśnikami.

Głównym celem konsultacji jest omówienie z rodzicami doświadczanych trudności w relacji z dzieckiem i wspólne poszukiwanie rozwiązań. Podczas konsultacji rodzice mogą uzyskać wskazówki- jak reagować, gdy dziecko oddala się, tracą z nim kontakt, doświadcza silnego lęku, ma napady agresji, trudności adaptacyjne w szkole, buntuje się, nie słucha poleceń, „jest w swoim świecie”.
Psychoterapeuta pomaga również w rozumieniu dlaczego Rodzicowi trudno inaczej reagować na zachowanie dziecka. Jak jego postawa, doświadczenia życiowe, emocje mogą wpływać na funkcjonowanie i zachowanie dziecka.