Psychoterapia długoterminowa

Daje uczestnikowi możliwość głębszego poznania i zrozumienia siebie (swoich emocji, myśli i zachowań), co pozwala na dokonanie zmian w swoim życiu. Z reguły nie ma z góry ustalonego terminu zakończenia takiej terapii. Trwa do momentu, gdy obie strony uznają, że nastąpiły oczekiwane zmiany. Długość procesu jest ustalana indywidualnie.