Anna Kubicka

Psychoterapeuta osób dorosłych, dzieci i młodzieży w Warszawie

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja Psychologia Kliniczna Dziecka), Szkoły Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, certyfikowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Ośrodku Regeneracja i Laboratorium Psychoedukacji. Cały czas podwyższa swoje kwalifikacje i doskonali umiejętności uczestnicząc w licznych warsztatach, treningach, konferencjach oraz poddając swoją pracę regularnej superwizji.

Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych i młodzieży. W pracy psychoterapeutycznej spotyka się z osobami, które zmagają się z kryzysami życiowymi, trudnymi relacjami z bliskimi, mającymi problemy w podjęciu ważnych dla siebie decyzji, doświadczającymi wewnętrznej pustki, uporczywego smutku, lęku oraz złości. W związku z tym, że przez wiele lat była zaangażowana na rzecz przeciwdziałania psychotraumie w środowisku ratowników, bliska jest jej problematyka dotycząca profilaktyki i pomocy psychologicznej w zakresie zarządzania stresem, w szczególności stresem traumatycznym.

Moja praca jest dla mnie szczególnym spotkaniem z drugim człowiekiem. Spotkaniem, którego celem jest towarzyszenie w atmosferze zrozumienia, zaufania i szacunku, w poznawaniu siebie.

Zapisy: +48 609 683 793