Natalia Wall

Psycholog, Psychoterapeuta dzieci i młodzieży (w trakcie szkolenia)

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacje – kliniczna dziecka oraz wychowawcza stosowana). Obecnie jest słuchaczką szkolenia dla psychoterapeutów w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Ośrodku Regeneracja i Laboratorium Psychoedukacji. Odbyła różnorodne kursy doszkalające, m.in Studium z opiniowania sądowo – psychologicznego oraz szkolenia z zakresu Diagnozy małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu i Diagnozy i pracy z dziećmi z Zespołem Aspergera (Synapsis). W ramach rozwoju zawodowego odbyła staże w placówkach Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii, Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz współprowadziła grupę socjoterapeutyczną dla dzieci w Ośrodku Regeneracja. 
Od ponad 10 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą. Doświadczenie zdobywała współpracując z domami dziecka, przedszkolami i żłobkami poprzez pracę opiekuńczą oraz wsparcie psychologiczne.

Interesuje się obszarem somatyzacji oraz zaburzeń lękowych u dzieci.

Zaprasza na:

• Konsultacje wychowawcze dla rodziców,

• Konsultacje oraz psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży,

• Wsparcie pary po doświadczeniu straty dziecka,

• Konsultacje rodziców doświadczających trudności pojawiających się w pierwszych latach życia dziecka,

• Konsultacje rodziców dzieci z trudnościami wrodzonymi.

Spotkania terapeutyczne z dziećmi oraz spotkania z ich rodzicami to budowanie przestrzeni dla przyglądania się obszarom wrażliwym, bliskim środka. Tam właśnie czeka poznanie i rozumienie.

W Pracowni PEPE przyjmuje we wtorki.

Zapisy: 503-946-674