Psychoterapia krótkoterminowa

Psychoterapia krótkoterminowa jest skierowana do osób, które potrzebują pomocy w rozwiązaniu konkretnych problemów lub przezwyciężeniu trudności wynikających z kryzysowych sytuacji życiowych. Jest to forma terapii, która koncentruje się na rozwiązaniu określonej sprawy, takiej jak utrata bliskiej osoby, rozstanie, choroba lub trudna decyzja życiowa.

Terapia krótkoterminowa charakteryzuje się tym, że ma z góry ustalony czas trwania, który zazwyczaj wynosi od kilku do kilkunastu tygodni. W tym czasie terapeuta i pacjent skupiają się na rozwiązaniu konkretnego problemu, zamiast zajmować się bardziej ogólnymi kwestiami związanymi z przeszłością pacjenta.

Dzięki temu podejściu, psychoterapia krótkoterminowa pozwala na szybsze i skuteczniejsze rozwiązanie bieżących problemów, co może mieć pozytywny wpływ na jakość życia pacjenta. Po zakończeniu terapii, pacjent może lepiej radzić sobie z kryzysowymi sytuacjami oraz ma narzędzia, które pomogą mu w przyszłości.