Lidia Godlewska

Psychoterapeuta osób dorosłych

Ukończyła psychologię o specjalizacji klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej SWPS w Warszawie. Umiejętności terapeutyczne doskonaliła w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum w Krakowie w Katedrze Psychoterapii. 

Prowadzi psychoterapię w nurcie eklektycznym, udziela profesjonalnej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej osobom dorosłym i rodzinom znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychologicznym. Pracuje z osobami, które przeżywają różne trudności i kryzysy życiowe oraz takie, które chcą pracować nad swoim rozwojem, lepiej zrozumieć siebie i tworzyć satysfakcjonujące relacje z ludźmi.

Specjalizuje się również w ratownictwie kryzysowym i pracuje z osobami w sytuacji kryzysu emocjonalnego, powstałego na skutek różnych traumatycznych zdarzeń w tym: ofiar przemocy (domowej, seksualnej), wypadków komunikacyjnych, katastrof, kryzysów żałoby
i straty w tym samobójstwa oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Psychoterapia to spotkanie człowieka z człowiekiem, to poszukiwanie siebie samego, sprzyjające procesowi rozwoju i odkrywaniu swoich wewnętrznych zasobów, aby człowiek był w harmonii ze sobą samym. Psychoterapia to umiejętność całościowego spojrzenia na człowieka i integrowanie jego doświadczeń poprzez dialog, to również towarzyszenie pacjentowi w wewnętrznej podróży w głąb siebie

W Pracowni PEPE przyjmuje : termin do ustalenia indywidualnego

Zapisy: 510-480-380