Psychoterapia par

Psychoterapia par skupia się na zmniejszeniu konfliktów i aktywnym zadbanie o podstawowe bezpieczeństwo emocjonalne obojga partnerów. W toku terapii para uczy się rozmawiać ze sobą w sposób pozbawiony elementu walki, a zamiast tego kładzie nacisk na wzajemne wsparcie i zrozumienie. Terapeuta pomaga nawiązać bezpieczny kontakt emocjonalny, który wzmacnia więź pomiędzy partnerami i umożliwia dostrzeganie kluczowych momentów emocjonalnych i ich skuteczne rozwiązanie.

Celem psychoterapii par jest poprawa trudnej sytuacji i ponowne czerpanie satysfakcji ze związku. Jest to możliwe poprzez świadome tworzenie momentów zaangażowania i bliskości oraz otwartego wzajemnego wyrażania swoich potrzeb. W trakcie terapii par i małżeństw terapeuta stwarza przestrzeń do podzielenia się głębokimi emocjami, które w konsekwencji mają doprowadzić do uspokojenia konfliktów.

Czas trwania terapii par waha się od kilku do kilkunastu tygodni, a spotkania odbywają się raz w tygodniu, zwykle trwając 90 minut. Dni i godziny spotkań są ustalane indywidualnie z terapeutą.

Poznaj członków naszego zespołu i skontaktuj się z wybranym specjalistą.