Psychoterapia par

Ukierunkowana jest na zmniejszenie konfliktu i aktywne zadbanie o podstawowe bezpieczeństwo emocjonalne obydwojga. W toku psychoterapii partnerzy uczą się rozmawiać ze sobą, pozbywając się elementu walki na rzecz wzajemnego wsparcia i zrozumienia. W obecności terapeuty nawiązują bezpieczny kontakt emocjonalny, który wzmacnia ich więź oraz umożliwia dostrzec kluczowe momenty emocjonalne i im sprostać.

Celem psychoterapii par jest wychodzenie z trudnego położenia i ponowne czerpanie satysfakcji ze związku. Jest to możliwe poprzez świadome tworzenie momentów zaangażowania i bliskości oraz otwartego wzajemnego wyrażania swoich potrzeb. W trakcie terapii par i małżeństw terapeuta stwarza przestrzeń do podzielenia się głębokimi emocjami, które w konsekwencji mają doprowadzić do uspokojenia się konfliktu.

Czas trwania terapii par waha się od kilku do kilkunastu tygodni. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, a jedno spotkanie trwa zwykle 90 minut. Dni i godziny przyjęć ustalane są indywidualnie.