Marta Lwowska

Psychotraumatolog

Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie na kierunku Psychologia Społeczna. Psycholog/Interwent Kryzysowy, obecnie w trakcie specjalizacji I stopnia z Psychotraumatologii na Uniwersytecie SWPS. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Psychologia Transportu na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje indywidualnie, z osobami dorosłymi przeżywającymi trudności zarówno osobiste, w relacjach z innymi, jak i związane ze specyfiką wykonywanej pracy. Od stycznia 2019 roku współpracuje ze służbami ratowniczymi. Za największą wartość w swojej pracy uważa możliwości towarzyszenia drugiemu człowiekowi w jego rozwoju osobistym, odnajdywaniu przez niego głębokiego sensu, nawet w bardzo trudnych doświadczeniach życiowych i dzięki temu podnoszeniu jakości życia. Stale doskonali warsztat zawodowy poprzez regularne uczestniczenie w superwizjach, szkoleniach i konferencjach. W pracy z osobami po doświadczeniach traumatycznych wykorzystuje metody rekomendowane przez WHO, NICE czy APA (Światowa Organizacja Zdrowia, National Institute for Health and Care Excellence, American Psychological Association).

Zapisy: 514-743-357